Transformatiehealing is onderdeel van praktijk Zelfherinnering.
 

Disclaimer

Deze website wordt aangeboden door praktijk Zelfherinnering. Praktijk Zelfherinnering heeft het auteursrecht op alle op deze website verschenen teksten, designs en technische aspecten. Er mag niets van deze website worden gekopieerd zonder toestemming van de auteur.

Persoonsgegevens

Praktijk Zelfherinnering gaat met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid om met de vertrouwelijke en persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers. Er worden geen gegevens opgeslagen zonder toestemming, denk hierbij bijvoorbeeld aan naam, emailadres en telefoonnummer, noch worden deze gegevens verstrekt aan derden. Wij houden ons in alle gevallen aan de voorschriften die de Wet Persoonsgegevens voorschrijven.

Privacy

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief vraagt de website enkele gegevens van u. Ook hier geldt dat we vertrouwelijk en integer met uw persoonlijke gegevens omgaan. In geen geval verstrekken wij dergelijke informatie over u aan derden. Ook vragen wij u via mail een korte omschrijving te geven van uw klacht/ probleem. Zelfherinnering hecht veel waarde aan het opbouwen van een wederzijds vertrouwen en in geen enkel geval zal dit van onze kant geschonden worden. Wat vertrouwelijk is blijft vertrouwelijk.

Website gebruik

Zelfherinnering hecht belang aan het weergeven en doorgeven van accurate informatie. Helaas is het voor ons niet mogelijk te garanderen dat er geen foutieve informatie op de website terecht komt. De teksten op de website bevatten uitsluitend algemene informatie en kunnen dus niet leidend zijn voor uw persoonlijke situatie. Aan de teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. In geen geval kan praktijk Zelfherinnering aansprakelijk zijn voor storingen of technische fouten aangaande de werking van de website, die ondanks onze inzet kunnen voorkomen.

Verwijzingen

Bij het gebruik van verwijzingen naar andere websites kan Zelfherinnering niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie op deze websites. Ook kunnen wij niet garanderen dat wij de privacy voorwaarden en de algemene voorwaarden op deze websites onderschrijven. Doet u daarom altijd zelf onderzoek voor u een website van derden bezoekt.

Cookies

De websites van Zelfherinnering maken geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Praktijk Zelfherinnering behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website, met inbegrip van deze disclaimer en de algemene voorwaarden, te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen.