Transformatiehealing is onderdeel van praktijk Zelfherinnering.
 

Algemene voorwaarden praktijk Zelfherinnering

Inleidende bepalingen

Deelnemer: de wederpartij van praktijk Zelfherinnering.
Praktijk Zelfherinnering: praktijk voor alternatieve geneeswijzen vertegenwoordigd door Floris Weijenburg.

Algemene bepalingen

Alles wat in het contact tussen de vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering en de deelnemer besproken wordt blijft vertrouwelijk conform de normen zoals deze gesteld worden in de wet op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Alleen de deelnemer heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Hij/zij kan daartoe in goed overleg praktijk Zelfherinnering machtigen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van een Transformatiehealing- sessie of proefsessie.

Praktijk Zelfherinnering is niet aansprakelijk voor het handelen of het nalaten van handelen door de deelnemer voor, tijdens en na een gereserveerde sessie.

Bij klachten en/ of aandoeningen die als ernstig worden ervaren adviseert gezondheid Aanpakken altijd een consult bij de huisarts om onderliggende, acute medische situaties tijdig te behandelen.

Transformatiehealing-sessies en proefsessies worden gegeven in de praktijkruimte van praktijk Zelfherinnering aan de Mutjeskamp 18 te Lith. De deelnemer houdt zich aan de afspraken. Een Transformatiehealing-sessie kan tot maximaal 24 uur tevoren afgezegd worden; bij latere afzegging wordt de sessie voor honderd procent in rekening gebracht.

Uitzonderingen buiten deze 24 uur gelden in de volgende gevallen:
  • Indien er sprake is van ziekenhuisopname van de deelnemer of van een direct naaste, is het mogelijk de cursus of workshop bij een andere gelegenheid te volgen.
  • Indien er sprake is van overlijden van de deelnemer of van diens naasten.

Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer via het aanbod van praktijk Zelfherinnering middels een bevestiging van reservering. Door de bevestiging van de reservering door praktijk Zelfherinnering is de deelnemer aan deze overeenkomst gebonden.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen van boekingen van Transformatiehealing- sessies en proefsessies kunnen voorafgaand aan de sessie contant gedaan worden.

Voor Transformatiehealing-sessies gelden vaste prijzen, welke op de website van praktijk Zelfherinnering worden vermeld. Praktijk Zelfherinnering behoudt het recht de prijzen van dergelijke sessies te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen meer voor eventueel gereserveerde sessies.

De bedragen die in deze voorwaarden en op de website worden vermeld gelden, voor zover van toepassing, exclusief BTW.

Verplichtingen

De deelnemer mag een serieuze en integere houding verwachten van de vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering ten opzichte van de door de deelnemer gestelde klacht. De vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering zal zich binnen de beschikbare tijdsspanne inzetten om de voor de deelnemer gewenste situatie rondom de klacht te creëren. Praktijk Zelfherinnering biedt echter geen garanties rondom het geheel verdwijnen van de klachten. Wanneer een gestelde klacht na een sessie Transformatiehealing niet is verdwenen kan praktijk Zelfherinnering niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten die door de deelnemer zijn gemaakt.

Van de deelnemer wordt hierbij eveneens een integere en serieuze houding verwacht ten opzichte van de vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering gedurende de sessie.

Wanneer de deelnemer niet de ondersteuning geboden krijgt die hij of zij verwacht mag dit direct aan de vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering worden gemeld. De vertegenwoordiger houdt zich het recht voor de deelnemer aan te spreken op diens houding wanneer deze als storend voor het verloop van de sessie wordt ervaren.

Bij het afbreken van een sessie op initiatief van de vertegenwoordiger van praktijk Zelfherinnering naar aanleiding van een eventuele storende en/ of blokkerende houding van de deelnemer, wordt geen restitutie van de betaalde kosten uitgekeerd.

Klachten

Bij klachten over de inhoud van de gereserveerde sessie zal praktijk Zelfherinnering binnen 7 werkdagen reageren. Het is niet mogelijk praktijk Zelfherinnering aansprakelijk te stellen voor opgelopen persoonlijke schade/ leed in navolging van deelname aan een Transformatiehealing- sessie of proefsessie.

Het op initiatief van de deelnemer afbreken van een sessie gedurende deze sessie leidt niet tot restitutie van de reeds betaalde kosten.

Praktijk Zelfherinnering houdt het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden waar nodig en op eigen inzicht te wijzigen.